Bannery

Bannery reklamowe wykorzystywane są do wieszania reklam w widocznych dla klienta miejscach, takich jak: tablice reklamowe,
reklama nad ulicą, reklamy na siatkach, reklama nad sklepem itd.